Antoni Kenar

PIERWSZA RZEŹBA A. KENARA W SZKOLE PRZEMYSŁU

DRZEWNEGO, 1922, DREWNO LIPOWE

1 / 4