Antoni Kenar

SPRAWY RELIGIJNE, 1957, TUSZ

1 / 19