Antoni Kenar

PRACE CERAMICZNE, 1948,1949

FOT. JÓZEFINA WALCZAK

2 / 4